Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
DATI U PITCHS UFFICCJALI GHALL-FINAL GHAS-SENA 2013

DAWN HUMA D-DATI U PITCHS UFFICCJALI MAHRUGA MILL-FEDERAZZJONI TA’ FEJN SEJRIN ISIRU IL-FINALI GHAR-REBH TA’ L-UNURI TA’ DIN IS-SENA 2013.
 
Final tan-Knock-Out Individwali 1 x 1
Nhar il-Hamis 31 ta’ Ottubru, 2013

Klabbs :-                Noel Axiaq ( Q.S.B )  vs Adrian Caruana ( Birgu )
Kulur tal-Bocci :-   ( GREEN )                                          ( RED )
Pitch :-                     BIRKIRKARA
Hin :-                        6.00 p.m.
 
Final tan-Knock-Out ta’ 2 x 2
Nhar it-Tlieta 5 ta’ Novembru, 2013
 
Klabbs :-                     Zebbug        vs          Birgu
Kulur tal-Bocci :-     ( GREEN )                  ( RED )

Pitch :-                      BORMLA  
Hin :-                        6.00 p.m.
 
Final tan-Knock-Out tat-30 Anivversarju tat-3 Divizjoni
Nhar il-Hamis 7 ta’ Novembru, 2013
 
Klabbs :-                   Ghaxaq             vs              B'Kara
Kulur tal-Bocci :-     ( GREEN )                            ( RED )
Pitch :-                       PIETA
Hin :-                          6.00 p.m.
 
Final tan-Knock-Out tat-30 Anivversarju tat-2 Divizjoni
Nhar it-Tnejn 11 ta’ Novembru, 2013
 
Klabbs :-                         Lija      vs               B’Bugia
Kulur tal-Bocci :-    ( GREEN )                     ( RED )
Pitch :-                     FGURA  
Hin :-                        6.00 p.m.
  
Final tan-Knock-Out tat-30 Anivversarju ta’ 1 Divizjoni
Nhar l-Erbgha 13 ta’ Novembru, 2013
 
Klabbs :-                      Birgu        vs               Zurrieq
Kulur tal-Bocci :-     ( GREEN )                       ( RED )
Pitch :-                     BUGIBBA  
Hin :-                       6.00 p.m.
  
Final tan-Knock-Out 3 x 3 ta’ l-Anglu  
Nhar il-Gimgha 15 ta’ Novembru, 2013
 
Klabbs :-                    Paola Schrieber  vs   Isla
Kulur tal-Bocci :-       ( GREEN )               ( RED )
Pitch :-                       ZEBBUG  
Hin :-                         6.00 p.m.
 
Final tac-Charity Cup
Nhar l-Erbgha 20 ta’ Novembru, 2013
 
Klabbs :-                    Q.S.Bastjan  vs       Birgu
Kulur tal-Bocci :-        ( GREEN )            ( RED )
Pitch :-                         LIJA  
Hin :-                           6.00 p.m.
  
Final tac-Chossi Super Cup
ir-Rebbieha tal-Kampjonat kontra ir-Rebbieha tan-Knock Out ta’ l-Anglu  
Nhar il-Gimgha 22 ta’ Novembru, 2013
 
Klabbs :-                       Birgu               vs   Paola Schrieber
Kulur tal-Bocci :-         ( GREEN )                  ( RED )

Pitch :-                       THALASSALEJN  
Hin :-                          6.00 p.m.
 
  • Nixtieq navzakhom li tridu igibu il-Bocci z-zghar maghkom.

CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION