Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
CHARLIE GRECH ( LIJA ) U JOE CASHA ( BIRZEBBUGIA ) HUMA IL-FINALISTI TA' INDIVIDWALI GHAS-SENA 2019

CHARLIE GRECH ( LIJA ) U JOE CASHA ( BIRZEBBUGIA ) HUMA IL-FINALISTI TA'
INDIVIDWALI GHAS-SENA 2019

Il-Plejers tal-Klabb ta' Hal-Lija Charlie Grech u Joe Casha Plejer ta' Birzebbugia huma il-Finalisti ta' din is-Sena fil-Kompetizzjoni ta' Individwali li min jirbaha jigi d-dikjarat ic-Champion ta' Malta ghas-Sena 2019.

U MIN JIRBAH SEJER INAQAX ISMU GHALL-EWWEL DARBA FIL-KOTBA TAL-FEDERAZZJONI.


Din is-Sena sejrin naraw zewg ucuh godda f'din il-Finali ta' Individwali. Dan iz-zewg Plejers ghilom stabbiliti f'din il-Loghba imma ilna naqra ma naraw zewg ucuh godda ghall din il-Finali ta' Individwali.

Din il-Finali sejra tintlab gewwa il-Pic ta' Msida. Nhar it-Tnejn 18 ta' Novembru, 2019 Hin fis-6.00 ta' Filghaxija.

Joe Casha biex wasal sa din il-Finali rebah il-dawn il-Plejers :-

Fir-Round Preliminari Joe Casha rebah lil Angelo Chetcuti Plejer taz-Zejtun.


Fl-Ewwel Round Joe Casha rebah lil Plejer tal-Klabb ta' Marsaskala Brandon
Pulis.

Fit-Tieni Round rebah lil Plejer Jason Bartolo tal-Klabb ta' Paola.

Fit-Tielet Round rebah lil Plejer Joe Casha rebah lil kollega tieghu lil
James Grima Plejer ukoll ta' Birzebbugia.

Fil-Kwarti Finali Joe Casha rebah lil Plejer ta' Bugibba Godfrey Sciberras.

Fis-Semi Finali Joe Casha rebah lil Noel Axiaq Plejer ta' Ghaxaq.

Charlie Grech kien wasal sas-Semi Finali f'din il-Kompetizzjoni. 


Biex wasal sal-Finali Charlie Grech rebah ili dawn il-plejers.

Fir-Round Preliminari Charlie Grech rebah lil Plejer Nazzareno Muscat ta'
Qormi San Bastjan.

Fl-Ewwel Round Charlie Grech rebah lil Plejer tal-Klabb tal-Pieta Paul Grioli.

Fit-Tieni Round rebah lil Plejer Paul Mifsud ta' Qormi San Gorg.

Fit-Tielet Round rebah lil Joe Zammit Plejer taz-Zejtun.

Fil-Kwarti Finali rebah lil Plejer ta' Msida Adrian Caruana.

Fis-Semi Finali rebah lil Paul Vassallo Plejer ta' Haz-Zebbug.

F'isem il-Kunsill tal-Federazzjoni nawguraw liz-zewg Plejers Finalisti.

AWGURI.


                                         FINALI


                          KNOCK OUT 1x1

                 

        Pic :- MSIDA   Hin:- 6.00 P.M

       

   Data :- it-Tnejn 18 ta' Novembru, 2019

                                      


                           

Mon 18-Nov-2019

~

                 Mon 18-Nov-2019

CHARLES GRECH ( LIJA )

~

JOE CASHA ( B'BUGIA )

Kulur tal-Bocci ( GREEN )

       Kulur tal-Bocci ( RED )

  

CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION