Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
TMIEM IL-KAMPJONAT TAR-RESERVE

Issa gie fit-tmiemu il-Kampjonat tar-Reserve, fejn fl-Ewwel Divizjoni Ghaxaq Rebhu ukoll ir-Reserve ta' l-Ewwel Divizjoni, fejn kien stagun mill-aqwa fejn ghall-Ewwel darba nizlu isimom ukoll li rebhu ir-Reserve.


Fit-Tieni post spiccaw iz-Zebbugin kif ezat spiccaw fil-Premier League. Fit-Tielet post spiccaw Paola u it-tim ta' Msida b'istess punti b'Sittax il-punt kull wiehed, imma fil-konfrond dirett il-Pawlisti hargu rebbieha fiz-zewg loghbiet, fl-Ewwel Round rebhu 21 ma 14 u fit-Tieni Round rebhu bil-puntegg ta' 21 ma 18, biex b'hekk il-Pawlisti spiccaw fit-Tielet post.


Birzebbugia huma ic-Champions tat-Tieni Divizjoni. Zurrieq spiccaw fit-Tieni post u fit-Tielet post spicaw it-tim taz-Zejtun.


Fit-Tielet Divizjoni Tarxien huma ic-Champions ghas-sena 2018, fil-waqt li fit-Tieni post spiccaw Qormi San Gorg u fit-Tielet post spiccaw it-tim ta' Luqa.Hekk gejna fit-tmiem l-istagun kollu tal-Kampjonat tal-Bocci ghas-sena 2018.


NIXTIEQ NAWGURA LIT-TIMIJIET REBIEHA.         

CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION