Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
IL-LOGHOB TAR-RESERVE

NIXTIEQ NINFURMAKOM DWAR IL-LOGHOB TAR-RESERVE LI KELLU JSIR IL-GIMGHA 24 TA’ AWWISSU, 2012.
 
DAN IL-LOGHOB KELLU JIGI MMAHASSAR MINHABBA LUTTU NAZZJONALI TAL-EXS PRIMINISTRU LABURISTA IL-PERIT DOM MINTOFF.
 
DAN IL-LOGHOB TAR-RESERVE SEJJER ISIR NHAR IT-TNEJN 17 TA’ SETTEMBRU, 2012 HIN FIS-6.30 P.M.
 
NIXTIEQ NINFURMAKOM UKOLL LI MINHABBA IL-FIXTURES TAN-KNOCK OUT’S TA’ 1x1 U 2x2, MA’ NISTAWX INCAQALQU DATI, SABIEX DAN IL-LOGHOB ISIR AKTAR IL-QUDDIEM.
CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION