Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
GHAXAQ U ZURRIEQ FIL-FINALI TAT-TAZZA TA’ L-ANGLU KNOCK OUT 3x3


GHAXAQ U ZURRIEQ FIL-FINALI TAT-TAZZA TA’ L-ANGLU KNOCK OUT 3x3

It-Timijiet ta’ Hal-Ghaxaq u it-Tim taz-Zurrieq huma il-Finalisti ta’ din il-Kompetizzjoni li taghnt hija Prestiguzza li kull klabb ikun li jixtieq li jirbaha u inaqax ismu fil-kotba tal-Federazzjoni ghas-Sena 2019.

F’din il-Kompetizzjoni kienu dahlu 40 tim.

Din il-Finali sejra tinghlab gewwa il-Pic sabieh dak tas-ST.PETER’S ZABBAR nhar l-ERBGHA 20 ta' NOVEMBRU, 2019 Hin Fis-6.00 ta’ Filghaxija.

Ghall-Klabb ta’ Hal-Ghaxaq rebhu dan unur Darbtejn fis-Sena 2015 bl-isem ( MAGNA ), u fis-Sena 2017 bl-isem ( HUXI ).

It-Tim ta’ Hal Ghaxaq kompost min dawn il-Plejers Emmanuel Spiteri, Noel Axiaq, Mario Borg, Charles Bonnici, Emmanuel Brignone u Vincent Aguis.

Biex waslu sal-Finali it-tim ta’ Hal-Ghaxaq rebhu lil dawn lit-timijiet fl-Ewwel Round it-tim ta’ Hal Ghaxaq rebhu lit-tim bl-isem ta’ KUNCIZZJONI ( BORMLA ), fit-Tieni Round hargu rebbieha kontra it-tim bl-isem ta’ ST.PETER'S ( BIRZEBBUGIA ), fil-Kwarti Finali rebhu lit-tim bl-isem ta’ J.S.DIMECH ( MSIDA ) u fis-Semi Finali hargu rebbieha kontra it-tim bl-isem SUPREMES ( PAOLA ).

Ghall-Klabb taz-Zurrieq hija l-Ewwel derha taghhom f’din il-Kompetizzjoni, fejn din is-sena kellhom stagun mill-aqwa.

Jekk jirbhu din it-Tazza tkun ghall-Ewwel Darba fl-istorja ta’ dan il-Klabb Zurrieqi li jnizel ismu fil-Kotba ta’ Federazzjoni.

It-Tim Zurrieqi huwa Kompost min dawn il-Plejers Paul Zammit, Brian Bugeja, Paul Pace, Alfred Grixti, Raymond Grixti u Charles Buttigieg.

Biex waslu sal-Finali t-tim Zurrieqi rebhu lil dawn lit-timijiet fl-Ewwel Round rebhu lit-tim bl-isem ta’ STA.KATERINA ( ZEJTUN ), fit-Tieni Round hargu rebbieha kontra it-tim bl-isem ta’ PIRILLU LIFTER ( LUQA ), fil-Kwarti Finali rebhu lit-tim bl-isem ta’ BAMBINA ( ISLA ) u fis-Semi Finali hargu rebbieha kontra it-tim bl-isem 6 TA' AWWISSU ( LIJA )

F'ISEM IL-KUNSILL TAL-FEDERAZZJONI NAWGURAW KULL SUCCESS LIT-TIMIJIET REBBIEHA.                           

 

 
CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION