Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
IL-LOGHOB TAR-RESERVES LI GIE POSPOST MINHABBA IL-MALTEMP

Cirkulari 4 / 2019

Data :-  10 ta’April, 2019

Sur Segretarju,


NIXTIEQ NINFURMAKOM LI L-LOGHOB TAR-RESERVES LI KELLU JINTLAGHAB NHAR IL-GIMGHA 5 TA’APRIL, 2019, GIE KOLLU POSPOST MINHABBA IL-MALTEMP.


GHALHEKK DAN IL-LOGHOB TAR-RESERVES ISSA IRID JINTLAGHAB NHAR IT-TNEJN 17 TA’ GUNJU, 2019 HIN :- 6.30 P.M.

 

CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION