Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
ZEBBUG JIRBHU IN-KNOCK OUT TA' TNEJN BI TNEJN BL-ISEM EVERGREEN GHAS-SENA 2018.

Il-Lum it-Tlieta 30 ta' Ottubru gewwa il-Pic ta' Santa Venera saret it-Tieni Finali li tigi orgazizzata mill-Federazzjoni Klabbs tal-Bocci dik ta' Tnejn kontra Tnejn.


Quddiem folla numeruza b'temp tal-harifa mill-isbah rajna zewg timijiet li huma dak ta' Haz-zebbug bl-isem ( Evergreen ) kontra dak ta' Qormi San Bastjan bl-isem ( San Bastjan ).


It-Tim Zebbugi kien kompost min dawn il-plejers :- Mabli Spiteri, Owen Bezzina u Philip Chircop. 


It-Tim Qormi kien kompost min dawn il-Plejers :- Michael Buhagiar, John Borg u George Grech. 


Il-Klabb Zebbugi rebah dan Unur Tlett darbiet is-Sena 1996 bl-isem AZZURI, fis-Sena 2015 bl-isem SAN BASTJAN u din is-Sena 2018 b-isem EVERGREEN.


It-Tim Zebbug beda il-loghba tieghu b'dawn il-Plejers Mabli Spiteri u Owen Bezzina u it-Tim tal-Qrima beda b'dawn il-Plejers Michael Buhagiar u John Borg. Bidu mill-aqwa kellom iz-zebbugin, fejn sa Raba gugata ir-rizultat kien 6 ma 0.

Fejn bit-tfendija u il-qiet preciz iz-Zebbugin hargu tajjeb. Kellu ukoll loghba tajba il-fendatur ta' Qormi San Bastjan Michael Buhagiar.


Fis-Sitt gugata iz-Zebbugin kienu min fuq 10 ma 0, dejjem favur iz-zebbugin. Il-loghba waqfet ghall-mistrih taghha.


Wara il-mistrih il-Qrima ghamlu bidla fil-Plejer garatur fejn John Borg gie mibdul ma George Grech. Iz-Zebbugin regaw hargu tajjeb u gabu ir-rizultat 15 ma 0. 


Il-Bastjanizi il-Hdax il-gugata hazew Tlett punti u ma nistawx inehu il-mertu kbir tal-Fendatur Michael Buhagiar fejn zam il-Qriema fil-loghba bi tfendija preciza li ghamel lejn il-likk bir-rizultat gie 15 ma 3.

Il-Qriema ghamlu rimonta qawwija fejn fit-Tlettax il-gugata ir-rizultat 15 ma 10.


Imma il-Qrima sabu lil Plejers Zebbugin tajbin fejn il-Fendatur Mabli Spiteri kellu loghba kbira bit-tfendija preciza lejn il-Likk u lil Plejer Zaghzuh Owen Bezzina fejn kellu loghba kbira bil-qiet ezat li ghamel.


il-loghba kienet risqa lejn it-tmiem taghha fejn il-Qrima gabu ir-rizultat 18 ma 15. Iz-Zebbugin baqqa stabiliti sa l-ahhar fejn ghamlu il-punti li kellohm bzon bir-rizultat finali Zebbug 21 u Qormi 15.


Il-lobgha kienet ikkontrolata mir-Referee is-sur Emmanuel Camilleri mejghun mill-assistent referee is-sur Raymond Azzopardi. 


Fejn wara il-partita ghas-sistejna ghal-Prezentazjoni tat-Tazza lir-Rebbieha lit-Tim Zebbugi bl-isem EVERGREEN, mil-President tal-Federazzjoni s-Sur Govanni Fabri, fost il-ferh tas-sapporters ZEBBUGIN.          

   

CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION