Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
LAQGHAT GENERALI TAL-KLABBS


Federazzjoni Klabbs Tal-Bocci (Malta)

         Headquarters: 140, Sisters Street, Tarxien TXN 1040, Malta.                           Tel: 21807721   -    Mob : 99802378

Email:- info@fkbocci.com

Webside :- www.fkbocci.com 

 NIXTIEQ NINFURMAKHOM DWAR IL-FORMOLI TAL-LAQGHAT GENERALI TAGHKOM

 LAQGHAT GENERALI TAL-KLABBS

Nixtieq ninfurmak sabiex jekk intom ghathkom maghmiltux il-laqgha Generali taghkom inhegukom sabiex tamluwa mill-aktar fiss bosibbli u tibatu il-Formola.

Ghall Laqghat Generali Annwali tal-Klabbs mhux obbligatorja l-attendenza ta’ membru tal-Kunsill bhala osservatur. F’kaz li xi klabb ikun irid xorta il-presenza ta’ Ufficjal jew Membru tal-Federazzjoni ghall-laqgha tal-klabb tieghu, dan ghandu jghamel talba bil-miktub kmieni kemm jista jkun. Jibqa xorta id-dmir tal-kumitat tal-lokal li jinforma lis-Segretarju tal-Federazzjoni bil-gurnata u il-hin tal-Laqgha, biex jekk il-Kunsill jiddeciedi li jibghat xi osservatur, ikun jista jghamel dan liberallment.

Is-Segretarju ta’ l-istess klabb iried jimla din il-Formola wara li jinhatar kumitat gdid bid-dettalji kollha li ghandkom fuq din il-formola kif wkoll tittacjaw il-lista tal-membri l-godda l-inhattru waqt is-Seduta Generali taghkom u minnufih tibatuilna.

Fuq din il-Formola tridu tnizlu l-indirizzi tal-President, Segretarju u Kaxxier, kif wkoll it-telefons u Mobile taghkom. Dan qieghdin namluh biex inkomplu nimxu il-quddiem kif ghamilna din is-sena waqt ir-rizultati tal-Premier League u Knock-Outs.

Niehu din l-okkazjoni biex ninfurmakom li dawn il-Formoli li sejrin timlew ikunu kunfidenzjali mas-Segretarju biss u ghall ebda raguni ohra ma jistaw jinghataw lil hadd iehor.FEDERAZZJONI KLABBS TAL-BOCCI      2019

LAQGHAT GENERALI ANNWALI TAL-KLABBS


DATA :    _____________________


ISEM TAL-KLABB : _______________________________    TEL. NO : 21________________

 

INDIRIZZ :  _____________________________________________

 

LOKALITA : ______________________           

 

____________________________________________________________________________________________

 

 

PRESIDENT : ______________________ TEL. 21_________________ MOBILE :_________________

 

INDIRIZZ :  _____________________________________________

 

LOKALITA : ______________________            

 

____________________________________________________________________________________________

 

 

SEGRETARJU :  ______________________ TEL. 21_________________ MOBILE :_________________

 

INDIRIZZ : _____________________________________________

 

LOKALITA : ______________________

 

____________________________________________________________________________________________

 

 

KAXXIER : ______________________ TEL. 21_________________ MOBILE :_________________

 

INDIRIZZ : _____________________________________________

 

LOKALITA : ______________________

 

_________________________________________________________________________________________

 

NUMRU TAL-MEMBRI           

PREZENTI :   ______________________

 

BILANC FINANZJARJU :      ____________________

 

KERA \ CENS :    ____________________

 

RIMARKI OHRA :  _______________________________________________

 
CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION