Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
Cirkulari 01/2021 31 ta’ Mejju

Cirkulari 01/21

 

Data:- 31 ta’ Mejju 2021

 

Sur Segretarju,

 

Waqt il-Laqgha Generli Annwali li saret nhar il-Hamis 20 ta’ Mejju 2021 gewwa il-pic ta’ Santa Lucija kellu jitiehed vot mill-membri prezenti jekk ghandux isir il-lig din is-sena.


Ir-rizultat tal-votazzjoni hareg hekk, 17 favur u12 kontra, tajjeb li tkunu tafu li kien hemm 5 klabbs assenti.

 

Il-format tal-lig ghall din is-sena BISS ser jintlaghab hekk, Div 1, Div 2, Div 3 jilaghbu nhar ta’ Tlieta u nhar ta’ Hamis fuq zewg rawnds, nhar ta’ Erbgha tintlaghab in-K.O. 3x3 u nhar ta’ Gimgha jintlaghab il-lig tar-Reservs fuq rawnd wiehed Biss.

 

Fis-sitwazzjoni prezenti il-Federazzjoni hasset li l-lig u n-K.O. 3x3 ghallisa nistennew id-direttivi mid-Dipartiment tas-Sahha.


Pero il-Federazzjoni hija preparata jekk iz-zmien jippermetti u jekk tinbidel is-sitwazzjoni prezenti, l-lig kif ukoll in-K.O 3x3 isir dejjem skond id-Direttivi mid-Dipartiment tas-Sahha.

 

Jekk il-lig jibda u ghal xi raguni li-lig jieqaf u majkunx intlaghab 75% tal-loghob, il-lig jigi dikjarat null.

 

Il-Federazzjoni tixtieq tavza li sakemm johrog avviz iehor ma tistax tacetta registrazzjonijiet tal-plejers ghalissa.

 

CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION