Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
HIN TAL-LOGHOB

HIN TAL-LOGHOB


Mill-10 ta’ April 2012 il-quddiem  il-loghob kollu, dawk tan-Knock Outs u l-League jibda jintlaghab fis-sitta u nofs ta' fl’ghaxija ( 6.30 p.m. ).

SCORE SHEET


Minhabb li fl-ahhar tal-istagun is-sena l-ohra nibtu certu dubji fuq ir-rizultati tal-loghob min din is-sena l-iscore sheet tal-league BISS trid tkun bit-tliet kopji, wahda ghal-home tim l-ohra ghal away tim u l-ohra ghal Federazzjoni. L-iscore sheet trid tkun iffirmata miz-zewg kaptins u r-referee.

CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION