Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
Itwegiba ta' l-Avukat tal-Federazzjoni lil Klabbs

Hbieb, 

Kif kull hadd jaf il-FEDERAZZJONI kienet ircivit ittra minghand l-Avukat li kien qaghbat il-Klabb ta' Hal Ghaxaq rigward li qallu li ahna qeghin kontra il-ligi ki Plejer irregistrat ghall-Tlett Snin.

Nixtieq ninfurmakom li lejla il-Kunsill tal-FEDERAZZJONI iltaghqa gewwa Fkb fuq il-kwistjoni jekk Plejer mhux ghal-Sena jew Tlett snin tar-Registrazzjoni tal-Plejer.

Avukat ma sab xejn fil-Ligi li jaghjt li Plejer Amiture trid tiregistra bil-fors ghall-Sena.

Ghall hekk AVUKAT qallina biex nibqaw mixjin skont l-ISTATUT TAL-FEDERAZZJONI.

Grazzi.
CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION