Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
MSIDA JIRBHU IC-CHOSSI SUPER CUP 2019

MSIDA JIRBHU IC-CHOSSI SUPER CUP 2019

Il-Lum il-Gimgha 22 ta' Novembru, 2019 saret ir-Raba Finali organizzata mill-Federazzjoni Klabbs tal-Bocci dik ta' Super Chossi Cup.

It-Tnax il-Edizzjoni l-Klabb ta' Msida rebhu ghall-Ewwel Darba tac-“CHOSSI SUPPER CUP” ( 2019 ), biex naqxu isimom fil-kotba tal-Federazzjoni. 

Din il-Kompetizzjoni tintlaghab bejn ir-Rebbieha tal-Kompetizzjoni K.O. 3 x 3 marufa ahjar bhala t-Trofew ta’ l-Anglu u ir-rebbieha tal-Kampjonat Premjer ta’ l-Ewwel Divizjoni, fejn il-Klabb ta' l-Msida rebhu il-Kampjonat u Ghaxaq rebhu it-Tazza ta' l-Anglu. 

Quddiem pubbliku numeruz li attenda ghal din il-Finali li ntlghabet fil-picth mill-isbah taz-Zejtun. It-tim ta' Msida hareg rebbieh f'din il-Finali bil-puntegg ta' 21 ma 3. 

Fl-ewwel gugata Ghaxaq ghamlu 3 punti. Imedjata kienet ir-rejazzjoni tat-Tim ta' Msida ghax ghamlu punt wiehed, imma it-Tim ta' Msida qatt ma harsu lura gugata wara gugata ghamlu ir-rizultat 16 ma 3, fejn il-plejers Gararturi Joseph Tabone, Adrian Caruana u Fendatur Crist Mallia kellom loghba mill-awqa. Fejn Msidajani ghalqu loghba bir-rizultat 21 ma 3. Ta' min isemi ghat-Tim ta' Hal-Ghaxaq laghbu Emm Spiteri, Noel Axiaq u Emm Brignone.

Il-lobgha kienet ikkontrollata mir-Refeere is-Sur Govann Cortis, mghejjun mis-Sur Tony Falzoni.

Il-Presentazzjoni tac-“Chossi Super Cup” saret mis-Sur Joseph Scicluna ( ic-Chossi ), kif ukoll mill-President tal-Federazzjoni Klabbs tal-Bocci s-Sur Vanni Fabri.

F'ahhar haga nixtiequ nirringrazzjaw lil klabb taz-Zejtun li b'qalb kbira u kumitat habrieki organizzaw Finali mill-Aqwa.

CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION