Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
Cirkulari 6/23

Federazzjoni Klabbs tal-Bocci (MALTA)

Headquarters: 140, Sisters’ Street, Tarxien TXN 1040, Malta

 

Tel: (+356) 2180 7721  Fax (+356) 2180 7721   Mob; 79220278

Email ; fkbmalta@gmail.com     Website:- www.fkbocci.com

Facebook ;FKBOCCI

 

 

Cirkulari 06/23                                                                           15  ta’ Gunju 2023

 

 

Lis-Segretarji tal-Klabbs,

 

F isem l Kunsill tal Federazzjoni Klabbs Tal-Bocci nixtiequ li qed ikun hemm loghob sabih u hafna entuzjazmu f kull Divizjoni u anke fil loghbiet knock outs dan jawgura tajjeb ghal kumpliment ta Istagun .

 

Peress li Divizjoni 3 jispicca qabel ha nkunu qed nipreparraw bi l play offs jsiru mil ewwel.

Nixtiequ ninfurmaw lil Klubbs ta Divizjoni 3 li min irrid jkollu xi finali jinforma l Federazzjoni sa 1/7/2023.

 

Nixtiequ li bhala Kunsill ha nkun qed naghtu zmien sa 17/7/2023 biex L Kumitati Tal-Klabbs jkollhom zmien biex jibatu proposti u tibdil li irrid jsir f Istatut.

 

Ma din cirkulari qed jintbatilkom fictures ta DIV 1,2 & 3   Round 2  u knock out ta 1x1.

 

 

Nirringrazzjakom tal-koperazzjoni taghkom.

 

 

 

Ryan Cassar

 

Segretarju FKB
CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION