Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
FIT-TIENI DIVIZJONI SANTA LUCIJA U ZURRIEQ FL-EWWEL POST

Fit-Tieni Divizjoni St.Lucija u Zurrieq qeghdin jokupaw l-Ewwel post Klassifika bi Tnejn li huma ghandom Hmistax il-punt kull wiehed, Hekk kif Santa Lucija aprofitaw ruhom bit-telfa taz-Zurrieq kontra St.Venera ta' 21 ma 18.


Santa Lucija gewwa dahrom hargu rebbieha kontra it-tim Furianiz bir-rizultat ta' 21 na 12, biex issa baqqa l-ahhar Tlett loghbiet u tmiem ecitanti ta' min sejer jirbah din id-Divizjoni, fejn nistenew u naraw St.Lucija baqalhom Away kontra Gzira, Home kontra Fgura u l-ahhar loghba fit-29 ta' Awwissu Away kontra Zejtun. 


Zurrieq baqghlom Home kontra Birzebbugia, Awawy kontra Floriana u l-ahhar loghba Away kontra Gzira, fejn f'din id-Divizjoni jibqa kollox incert sa l-ahhar stagun mill-aqwa f'din Divizjoni. Tkompli taghtijia harxa ghat-Tielet tim min sejer jirbah il-Promozjoni. Fejn it-Tim ta' Birzebbugia qeghdin jokupaw wehidhom fit-Tielet post bit-Tnax il-punt, segwiti mit-timijiet Floriana u Kalkara li Tnejn li huma ghandhom Hdax il-punt kull wiehed. inkomplu u nistenew. Nhar il-Hamis li gej 16 ta' Awwissu it-tim ta' Thalassalejn bhalissa ghandhom Seba punti u kollha jisiltu biex jevitaw ir-relegazzjoni tat-Tielet Divizjoni, Thalassalejn jilqaghw gewwa darhom lit-tim ta' Santa Venera li bhalissa ghandho Tmien punti daqs it-tim taz-Zejtun. 


          FIT-TIELET DIVIZJONI ZABBAR FL-EWWEL POST


It-Tim ta' Haz-Zabbar jinsabu fl-Ewwel post tal-Klassifika wehidom b'Sittax, pass il-boghod mil-Promozjoni kif ukoll jirbhu din id-Divizjoni.


Tarxien jinstabu wehidom fit-Tieni post tal-Klassifika b'Erbaghtx il-punt, warajom insibu zewg timijiet punti indaqs li huma Luqa u Qormi San Gorg li Tnejn li huma ghandhom Tlettax il-punt kull wiehed, 


Zabbar baqghalom jilabu kontra Marsaskala u Pieta, fejn fl-ahhar gurnata tal-Kampjonat Zabbar ikun BY. Tarxien jinqosom jilghbu kontra Mosta, San Gwann u fl-ahhar loghba taghhom kontra Qormi San Gorg.        


 

CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION