Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
JINTEMM L- EWWEL ROUND FIL-KAMPJONAT TAL-BOCCI TA-TIENI U TIELET DIVIZJONI.

TMIEM L-EWWEL ROUND TAT-TIENI U TIELET DIVIZJONI

Hekk kif intem l-ewwel round, it-tim ta' Santa Lucija qieghed jokupa l-ewwel post tal-klasifika tat-tieni divizjoni b'10 punti, segwit bit-timijiet tal-Kalkara li ghandhom 9 punti, Zurrieq li ghandhom 8 kif ukoll it-tim ta' Marsametto bit-8 punti. fejn nistenew u naraw li hemm taqtija kbira min sejer ikun fl-ewwel divizjoni. il-birah gew ir-registrati 5 rebbieh mit-timijiet li kienu qeghdin jilaghbu gewwa il-pitch taghhom, bit-tim tal-Karkara jirbah barra min darhom.


Fin-naha tisfel tal-klasifika insibu lit-tim tal-Fgura ghandhom punt wiehed biss wara 11 il-partita, Santa Venera u Thalassalejn ghandhom 3 punti kull wiehed u insibu ukoll lit-timijiet tal-Gzira u Zejtun 4 punti kull wiehed. kif jidher din is-sena huwa kapmjonat kumbatut sa l-ahhar. Nistenew u naraw, Awguri lit-timijiet kollha kif ukoll lil Kumitati rispetivi taghkom.


Fit-Tielet it-tim ta' Zabbar qieghed jokupa l-ewwel post tal-klasifika tat-tielet divizjoni 9 punti, segwit mit-timijiet ta' Tarxien u Luqa b' 8 punti kull wiehed. Bit-tim ta' Qormi San Gorg ghandu 7 punti. Kampjonat li din is-sena jidher li hemm taqtieja kibra ghar-rebh ta' unuri.
AWGURI LIL KLABBS KOLLHA.

  
CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION