Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
F'KAZ LI L-PLEJER IKUN IMNIZZEL FUQ IL-LINE UP FORMSUR SEGRETARJU TA' KULL KLABB LI HUWA IR-REGISTRAT MALL-FEDERAZZJONI KLABBS TAL-BOCCI.

NIXTIEQ NIGBED L-ATTENZJONI TAL-KLABBS " LI PLEJER LI JKUN IMNIZZEL FUQ IL-LINE UP FOEM MA' JISTAX JAGHMILA TA "REFEREE".

JEKK JIGRI HEKK GHANDU JKUN AVZAT IS-SEGRETARJU TAL-FEDERAZZJONI KLABBS TAL-BOCCI QABEL TIBDA IL-LOGHBA.

F'KAZ LI L-PLEJER IKUN IMNIZZEL FUQ IL-LINE UP FORM U JAGHMILA  TA' REFEREE DIL IL-LOGHBA MA TINTALGHABX U TIGI DDIKJARATA BHALA WALK OVER ( 21-0 ) MULTA TA' 25 EURO.


IL-KUNSILL TAL-FEDERAZZJONI.


GRAZZI TAL-KOPERAZZJONI TAGHKOM.
CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION