Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
Presentation Dinner tal-Federazzjoni tal-Bocci fid-Dolmen Resort Hotel ghas-Sena 2018

Presentation Dinner tal-Federazzjoni tal-Bocci fid-Dolmen Resort Hotel ghas-Sena 2018. 


IS-SIBT 17 TA' NOVEMBRU 2018 HIN MIS 7.30 IL-QUDDIEM. GRAZZI


Nixtieq infakarkom dwar il-prezzijiet.


IL-KBAR :- 24 Euros.


TFAL bejn 12 il-Sena u 6 Snin huwa ta' 12 Euros.


U TFAL mil ta' 5 snin l-isfel huma B'XEJN.


Grazzi ta' Kollox.THALUX GHALL-AHHAR GHAX IL-HAMIS 15 TA' NOVEMBRU 2018, HIJA L-AHHAR GURNATA GHALL-BILEJETT.


IL-KAXXIER IS-SUR RAYMOND AZZOPARDI JKUN IL-FEDERAZZJONI MILL-5.00 SAS-6.00 TA' FIL-GHAXIJA JILQA KONKORENZA TAGHKOM.


POSTIJIET IL-LIMITATI U ZGUR LI SEJRIN TOHORGU SODISFATI..


DIN SEJRA TKUN OKKAZZJONI, WAHDA FEJN ID-DELETANTI, PLEJERS U KUMITATI IKUNU FESTA WAHDA TA' CELEBRAZZJONIJIET. 


GHALL-TMIEM STAGUN MILL-AQWA GHAS-SENA 2018.


L-AHHAR HAGA KULL KLABB IRIED IKUN RESPONSABLI GHAL DAK LI JISTA JINQALA.


IMMA AHNA IRIDU NURU LIL KULL HADD L-ISPORT TAGHNA TAL-BOCCI HUWA IKTAR SPORT ANTIK U JIBQA MAGHQUD SA L-AHHAR SA TMIEM L-ISTAGUN 2018.


VERU LI KELLNA STAGUN FEJN DIN IS-SENA UNURI INQASMU, U B'HEKK QEGHDIN NISTENEW KONKORENZA KBIRA.


THALLUX GHALL-AHHAR GHAX ID-DOLMAN HOTEL, HIJA WAHDA MILL-ISBAH LUKANDI LI DEJJEM HRIGNA SUDISFATI F'KOLLOX.


AWGURI HBIEB,


ATMOSFERA MILL-ISBAH FAMILJARI. BIEX NIBDEW STAGUN MILL-AQWA 2019 U AWGURI LIL FAMILJI TAGHKOM KOLLHA GHALL-PACENZJA LI HADDU BIJKOM MATUL IL-LOGHOB TAL-BOCCI.


NIXTIEQ INTEMM DAN ID-DISKORS TIEGHI LI DIN IS-SENA HUWA TA' UNUR KBIR GHALIJA LI DIN IS-SENA HIJA LINQAS SENA LI KLABBS WEHLU MULTI U IRNEXILKOM TAGHDMU MAGHMNA KOPERAZZJONI KBIRA SPECJALMET WARA IL-PARTIT KONTU MALL-EWWEL SABIEX TIBAGHTU IR-RIZULTATI MAL-EWWEL.


PROSET LIL PLEJERS U KUMITATI, KIENET SENA TA' SUCCESS, PROSET TAS-SEW.


AWGURI GHAS-SENA IL-GDIDA 2019.

CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION