Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
DATI TAL-FINALI TA' DIN IS-SENA TAN-KNOCK OUTS LI GEW ORGANIZZATI MILL-FEDRAZZJONI Sena 2018

DAWN HUMA ID-DATI U IL-PITCHES TA' META SEJRIN IKUNU IL-FINALI TAN-KNOCK OUTS LI GEW ORGANIZZATI MILL-FEDERAZZJONI KLABBS TAL-BOCCI GHAS-SENA 2018.L-EWWEL FINALI GHALL DIN IS-SENA HIJA DIK TA' INDIVIDWALI BIEX JIGI ID-DIKJARAT IC-CHAMPION TA' MALTA GHAS-SENA 2018 :- PIC IL-GIMGHA 26 ta' OTTUBRU, 2018 GEWWA QORMI SAN BASTJAN HIN :- 6.00 P.M.


IT-TIENI FINALI HIJA DIK TAN-KNOCK OUT TA' TNEJN KONTRA TNEJN FIL-PIC :- SANTA VENERA NHAR IT-TLIETA 30 TA' OTTUBRU, 2018 HIN :- 6.00 P.M.


IT-TIELET FINALI KNOCK OUT TA' 3x3 MAGHRUFA IT-TAZZA TA' L-ANGLU FIL-PIC :- TA' HAZ-ZEBBUG NHAR IL-GIMGHA 2 TA' NOVEMBRU, 2018 HIN :- 6.00 P.M.


L-AHHAR FINALI TA' DAN IS-SENA 2018 IC-CHOSSI SUPER CUP,  BEJN IC-CHAMPIONS TA' L-EWWEL DIVIZJONI LI HUMA IT-TIM TA' HAL-GHAXAQ KONTRA IR-REBBIEHA TAT-TAZZA  TA' L-ANGLU FIL-PIC :-TA' HAL GHAXAQ NHAR IT-TLIETA 6 TA' NOVEMBRU, 2018 HIN :- 6.00 P.M.


HBIEB DAN HUMA ID-DATI U NISTENEW ATTENDENZZA SABIEHA GHALL-DAWN IL-FINALI. NAWGURAW LIT-TIMIJIET KOLLHA REBBIEHA GHALL DAN LIS-STAGUN MILL-AQWA 2018. 


GRAZZI


CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION