Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
Cirkulari: 02/20 Laqgha Generali Straordinarja li saret nhar it-Tlieta 7 ta’ Lulju 2020

Data: 09 ta’ Lulju. 2020


Cirkulari: 02/20


Sur Segretarju,


Waqt il-Laqgha Generali Straordinarja li saret nhar it-Tlieta 7 ta’ Lulju 2020 gewwa il-H/Q tal-Federazzjoni giet spjegata is-sitwazzjoni prezenti fir-rigward tal-loghba tal-bocci.


Mehmuz ma’din ic-cirkulari ghandkom issibu direttivi li ser jittiehdu sa’ l-ahhar ta’ din is-sena.


1. Il-Federazzjoni tixtieq taghmila cara li l-hlas ta’ l-affiljexin tigi kreditata ghas-sena 2021.


2. Il-poloz tal-kampjonat ser jibqghu kif kienu fis-sena 2020  pero jindidlu d-dati.


3. Il-poloz tan-K.O. jergu jitilghu mill gdid ghas-sena 2021,dawk il-klabbs li jziedu xi timijiet iridu ihalsu taghhom,dawk il-klabbs li jnaqsu xi timijiet jinghataw il-flus lura.


4. Ghandkom tkunu tafu li l-H/Q tal-Federazzjoni Klabbs tal-Bocci ser terga tiftah normali, it-Tnejn, it-Tlieta u l-Hamis mil-5.00 sas 6.00 ta’ filghaxija. 


GrazziCONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION