Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
SOSPENSJONI TAL-PLEJER TAS-SUR BRANDON CARUANA

Luqa Bocci Klabb

Triq Ganni Vassallo,

Luqa.


Data: 11 ta’Settembru, 2019

Sur Segretarju,

L-Erbgha 11 ta’ Settembru, gewwa l-H.Q. tal-Federazzjoni Klabb tal-Bocci, deher quddiem il-Kunsill tal-F.K.B. Is-Sur Brandon Caruana F.K.B. No.217, akkuzat b’ tghajjir u nsulti  fuq it-Tezorier tal-F.K.B.

Is-Sur Raymond Azzopardi ( li hu korrot u li rranga ir-rizultat tal-loghba bejn il-Furjana u Bormla ).

Wara li l-Kunsill spegalu il-gravita tal-kaz u talbu jekk ghandux xi haga xi wiegeb, il-Kunsill ununament wasal ghad-decizzjoni li Brandon Caruana ghandu jehel piena ta’ Sitt ( 6 ) xhur sospensjoni li jibdew min Nhar it-Tnejn 2 ta’ Marzu 2020.

Sospensjoni :-

1.  Is-Sur Brandon Caruana ma’ jistax jiehu sehem fl-ebda attivita jew kompetizzjoni dik open jew tal-F.K.B. ( Ma’ jistax ikun hemm ismu fuq il-Line Up Form ).

 

2.  Li ma jistax jidhol fil-H.Q. tal-Federazzjoni min nhar il-Hamis 12 ta’ Settembru, 2019 sa nhar l-Erbgha 30 ta’ Settembru, 2020.


CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION