Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
GHAXAQ CHAMPIONS TAL-BOCCI TA' MALTA GHAS-SENA 2018

Ghaxaq Champions tal-Bocci ta' Ewwel Divizjoni ghas-Sena 2018. Ghaxaq naqxu isimhom fil-kotba tal-Federazzjoni tal-Bocci ghal-Ewwel darba wara Hamsa u Tlettin Sena, wara it-telfa li haddu Zebbugin barra min darhom kontra it-tim ta' Bugibba 21 ma 16.


Ghaxaq hargu rebbieha barra min darhom kontra kontra it-tim ta' Lija 21 ma 13. 


It-tim ta' St.Peter's Zabbar ghamlu pass importanti ghat-Tielet post tal-Klassifika, fejn kwazi Tlett sieghat ta' loghob hargu rebbieha fil-konfront dirett li kellhom kontra it-tim ta' Paola 21 ma 16.


It-Tlett timijiet li gew ir-relegati ghat-Tieni Divizjoni huma Birgu, Hamrun u Bormla, fejn il-lum il-Bormlizi hargu telliefa kontra il-Girbien bir-rizultat ta' 21 ma 16.


MIN HAWN NAWGURA KULL SUCCESS LIT-TIMIJIET REBBIEHA.  

CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION