Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
Seduta Straordinarja 7 ta' Lulju 2020

Hbieb Kumitati u Delettanti tal-Bocci.

Ilum 7 ta' Lulju, 2020.

Ilum kif kullhadd kien jaf saret is-Seduta Straordinarja.

F'din il-Laqgha inqrat ittra ta' Avukat, u President spjega din ittra.

1. Li Kompetizzjonijiet din is-sena mhu sejer issir xejn.

2. Kompetizzjonijiet tan-Knock outs gew kollha Nulli. U Sena li gejja 2021 jergaw jitilaw il-Poloz mill-Gdid.

3. Il-League ghas-Sena li gejja 2021, il-Fixturses jibqa kollox kif huwa imma iridu jigu irrangati id-Dati.

4. Dawk il-Plejers li kienu gew suspenduti mill-Kunsill, jibqa joghod kollox sa' dik id-Data li ghandom. 

5. Il-Plejers kollha din is-sena tigi toghod bhas-snin ohra.
Ezempju :- Jekk I.D.Card taghlaq 2020 fix-Xahar ta' Dicembru kull Plejer jigi FREE RELEASE.

6. Affiljazzjoni li klabbs hallsu din is-Sena ta' 80 euro, tigi toghod ghas-Sena 2021.

7. Rigward il-Kompetizzjonijiet is-Sena li gejja il-Klabbs iriedu jergaw id-dahlu it-timijiet mill-gdid.

Gie spjegat ukoll rigward il-Kompetizzjonijiet tan-Knock Outs.

Perezemju :- 

Zewg plejers il-Kompetizzjoniji tan-Knock out 1x1 u sena diehla 2021  dak il-Klabb idahal plejer wiehed biss, FKB trid thallas lura ta' dak il-plejer li ma kienx imnizel f'din il-Kompetizzjoniji.

Imma jekk ikun hemm xi klabb li jixtieq izied xi plejer iried johrog id-diferenza li jkun hallas din is-sena.

Hbieb, Segretarji biex kullhadd ikun jaf kemm dahaltu TIMIJIET din is-sena tisaw ticekjaw fuq il-website www.fkbocci.com u kullhadd ikun jaf, ghas-sudisfazzjon taghkom.

8. Dawk il-Klabbs li jixtiequ jorganizzaw Kompetizzjoni iriedu jiktbu bil-miktub lil FEDERAZZJONI.

IL-FEDERAZZJONI mhux sejra tkun responsabli li jekk jinqala xi haga min habba il-COVIT 19, IR-RESPONSABILTA iried jerfaha dak il-Klabb li organizza dik il-Kompetizzjoni.

Hbieb nixtieq li jekk insejt xi haga nitlobkom tiskuzawni imma nahseb li jien semejt il-punti kollha li semew waqt is-Seduta tal-Lejla.

Grazzi lilkom kollha.

CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION