Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
MSIDA CHAMPIONS TAL-BOCCI TA' MALTA GHAS-SENA 2019

Msida Champions tal-Bocci ta' Ewwel Divizjoni ghas-Sena 2019. 


Msida naqxu isimhom fil-kotba tal-Federazzjoni tal-Bocci ghat-Tieni darba, l-ahhar li kienu rebhu il-Kampjonat kien fis-Sena 2007, biex wara Tlettax il-sena regaw nizlu isimom fil-kotba tal-FKB, wara li hargu rebbieha kontra ic-Champions tas-sena l-ohra Ghaxaq bil-puntegg ta' 21 ma 17, fejn hallew lil Pubbliku prezenti fuq ix-xwiek fejn ir-rizultat seta mar kull naha.


Ghat-Tim ta' l-Msida laghbu bhala Garaturi Joseph Tabone, Adrian Caruana u bhala Fendatur laghab Christ Mallia, filwaqt li ghall-Ghaxaq laghbu Emm Spiteri, Noel Axiaq bhala Garaturi u bhala Fendaturi beda Emm Brignone u saru zewg tibdielet, li kienu it-tnejn Fendaturi fejn dahal Vincent Aguis u Mario Borg.


Quddiem pubbliku numerus gewwa il-Pic ta' Paola intlaghbet il-Finali tac-Championship Pool, fejn aktar min erbgha sieghet l-loghob, l-Msidjani hargu rebbieha fost il-ferh tas-sapporters numeruzi li attendew ghal din il-loghba.


Ghall-ewwwel darba min din is-sena x'hin jispicca il-Kampjonat tal-Bocci, l-ewwel erbgha jilaghbu fic-Championship Pool u anke fin-naha ta' isfel jilaghbu fir-Relegazzjoni.


Din il-loghba kienet ikontrolata mir-Referee Raymond Azzopardi u Asst Referee kien Harold Galea.


B’din il-Finali gejna fi tmiem il-Kampjonat tal-Bocci ghas-sena 2019. 


Il-Presentazzjoni saret mill-President tal-Federazzjoni Klabbs tal-Bocci s-Sur Govanni Fabri.CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION