Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
LAQGHA STRAORDINARJA GHALL-KUMITATI

Sur Segretarju,

Fuq talba minn naha tal-klabbs ser issir Laqgha Generali Straordinarja nhar it-Tlieta 15 ta’Jannar 2019 gewwa il-Kwartieri tal-Federazzjoni Klabbs Tal-Bocci fil-5.30 ta’ filghaxija.

Agenda tal-Laqgha :-

Li mis-sena 2019  plejer jirregistra mal-klabb ghall-sena (1) u mhux ghall-tliet snin (3).

Huwa permess li zewg ufficjali biss min kull klabb  jistaw jattendu ghal din il-Laqgha, President, Segretarju jew Kaxxier.

Minhabba l-importanza ta’ din il-Laqgha hija mehtiega il-prezenza ta’ kull Klabb.

F’kaz ta’ nuqqas ta’ attendenza mill-klabbs, il-Laqgha jsir xorta u dawk id-decizzjoniet li jitiehdu jigu attwati skond kif jigi decis mill-klabbs prezenti ghall-Laqgha.


CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION