Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
LAQGHA GENERALI ANNWALI 2023

LAQGHA GENERALI ANNWALI 2023

Din is-sena il-Laqgha Generali Annwali tal-federazzjoni  Klabbs Tal-Bocci sejra ssir Nhar il-Hadd 19 ta Frar 2023 gewwa s-Sala tal-Headquaters Tal-Federazzjoni 140 Triq is-Sorijiet Tarxien

Hin fid 9:00 ta Filghodu

Ghal din il-laqgha huma elegibbli zewg  ufficjali tal-Kumitat .Hadd mhu sejjer jidhol ghal din il-Laqgha minghajr permess.Min jonqos li jattendi hemm penali kif hemm f istatut.

Il-Laqgha sejra titmexxa fuq din l-Agenda

1.Qari tal-Minuti ta l-Ahhar Laqgha Generali 2022

2.Diskors tal-President

3.Rapport Amministrativ

4.Rapport Finanzjarju

5.Hatra ta Awditur

6.Mozzjonijiet , Emendi ghall-Istatut u Regolamenti tal-Loghba.

7.Affarijiet Ohra

Importanti li Mozzjonijiet , Emendi ghall-Istatut u Regolamenti tal-Loghba ghandhom issiru u jintbatu lil Kunsill sa mhux aktar tard minn Nhar il-Hamis  16 ta Frar 2023
CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION