Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
RODERICK ABELA CHAMPION TA' MALTA GHAT-TIENI SENA KONSEKUTIVA GHAS-SENA 2018.

Quddiem folla numeruza gewwa il-Pic ta' Qormi San Bastjan saret l-Ewwel Finali tal-Kompetizzjoni organizata mill-Federazzjoni Klabbs tal-Bocci.

L-Ewwel Finali kienet dik ta' Individwali fejn ir-rebbieh jigi id-dikjarat ic-Champion ta' Malta.

Roderick Abela naqax ismu fil-Kotba tal-Federazzjoni fejn rebah dan l-unur tat-Tieni Sena konsekutiva. Roderick Ablea sar it-Tielet plejer li rebah dan l-unur meta fis-sena 2017 rebah dan l-unur ghall-Ewwwel darba u din is-Sena 2018., mal-Klabb Pawlista. 

Dan Unur rebhuh ukoll il-Plejer Finalista Noel Axiaq is-Sena 2013 u 2014 meta kien ma' Qormi San Bastjan, flimkien mal-Plejer l-iehor Kenneth Grech R.I.P fis-Sena 2008 u 2009 meta kien ghadu Plejer ta' Haz-Zebbug.

Quddiem Pic imballat daqs bajda bin-nies gewwa Qormi San Bastjan rajna konfront sabieh bejn zewg plejers li huma stabiliti sew fil-loghba tal-bocci, fejn ghal-dawn l-ahhar sentejn dejjem kienu pratagonisti mall-klabb respetivi taghhom.

F'din Finali rajna lil Plejer ta' Hal-Ghaxaq Noel Axiaq kontra Roderick Abela tal-Klabb ta' Paola. 

Kwazi iktar min Tlett Sieghat loghob sabieh u bilancjat rajna wahda mill-isbah Finali bejn Noel Axiaq u Roderick Abela fejn mal-ftuh tal-loghba kien il-plejer Pawlista li fetah ir-rizultat ta' 3 ma 0 min fuq. 

B'loghob ibilancjat u bit-tfendija preciza u taz-zewg plejers ir-rizultat kien 10 ma 6 dejjem min fuq Roderick Abela, fejn dan il-plejer qatt ma hares lura u dejjem baqa min fuq fejn sal-mistrih ir-rizultat kien 10 kontra 1 Roderick dejjem min fuq.

Il-loghoba baqat ghadejja fejn komplit tihrax u risqa lejn it-tmiem taghha fejn fejn il-plejer Pawlista kien min fuq 19 ma 8.

Sa fl-ahhar waslet fit-tmiem il-loghba fejn rajna lil Plejer pawlist jamel il-punti li kellu bzon bir-rizultat finali ta' 21 ma 10.


Il-lobgha kienet ikkontrolata mir-referee is-sur Nazzareno Muscat mejghun mill-assistent referee is-sur Raymond Azzopardi.

Fejn wara il-partita ghas-sistejna ghal-Prezentazjoni tat-Tazza lir-Rebbieh u Champion ta' Malta Roderick Abela mil-President tal-Federazzjoni s-Sur Govanni Fabri, fost il-ferh tas-sapporters Pawlisti. 
 
CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION