Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
NIXTIEQ NIGBED L-ATTENZJONI FUQ IL-FIXTURES TAT-TIELET DIVIZJONI

Cirkulari 3/2019 


                                                                                                                      Data :- 1 ta' April 2019

Sur Segretarju,

Nixtieq nigbed l-attenzjoni li hemm zball fil-fixtures tat-Tielet Divizjoni ta' l-Erbgha 12 ta' Gunju 2019.

Dawn il-Fixtures iridu jigu hekk :-COSPICUA RANGERS vs VALLETTA ST.PAUL'S


FGURA vs PIETA


SANTA VENERA vs SAN GWANN


QRENDI vs MARSASKALA


MOSTA vs QORMI SAN GORG


It-Tieni Rawnd dawn iridu jigu hekk :- l-Erbgha 31 ta' Lulju 2019.


PIETA vs COSPICUA RANGER

VALLETTA ST.PAUL'S vs SAN GWANN

FGURA vs MARSASKALA

SANTA VENERA vs QORMI SAN GORG

QRENDI vs MOSTA


Importanti li tkunu tafu :- 


Minhabba li l-Gimgha 12 ta' April 2019 huwa jum id-Duluri, il-loghob ta' Ewwel Divizjoni li suppost jintlaghab it-Tlieta 9 ta' April ser jintlaghab it-Tnejn 8 ta' April 2019, il-loghob tat-Tieni u Tielet Divizjoni 9 ta' April 2019 flok l-Erbgha 10 ta' April. 


Il-Loghob tar-Reserves ser jintlaghab il-Hamis 11 ta' April, 2019 flok il-Gimgha.   


Minhabba  l-Gimgha Kbira, Il-loghob ta’ Ewwel Divizjoni li suppost

jintlaghab it-Tlieta 16 ta’April ser jintlaghab it-Tnejn 15 ta’April, il-loghob tat-Tieni u t-Tielet Divizjoni ser jintlaghab it-Tlieta 16 ta’April, 2019, flok l-Erbgha 17 ta’April.


Dan min habba li Hamis 18 ta' April 2019 hija Hamis ix-Xirka u il-Gimgha 19 ta' April 2019 hija il-Gimgha il-Kbira. 


Il-loghob tar-Reserves ser jintlaghab l-Erbgha 17 ta’April flok il-Gimgha.


Minhabba il-Festa ta' 1 ta’Mejju geja l-Erbgha, il-loghob ta’ Ewwel Divizjoni ser jintlaghab it-Tnejn 29 ta’April, il-loghob tat-Tieni u t-Tielet Divizjoni ser jintlaghab it-Tlieta 30 ta’April. Il-Loghob ta-Reserves jintlaghab il-Gimgha 3 ta' Mejju, 2019.


Nixtieq navzakhom li hadd ma jista jilghab minghajr I.D.Card, hija

r-responsabilita tal-klabbs li jiccekjaw l-I.D.Cards qabel tibda il-loghba.


Klabbs li mhux ser jiehdu sehem fir-Reserves :-


1 Div. St. Lucija.


2 Div. Thalasselejn u Isla.


3 Div. Valletta St.Pauls,Pieta,San Gwann,Cospicua Rangers u Qrendi.


IL-LOGHOB KOLLU MIN GHADA 2 TA' APRIL, 2019 JIBDA KOLLU FIS-6.30 P.M  


CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION