Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
IL-BIEDU TAN-KNOCK OUT'S

HBIEB,

KUMITATI, PLEJERS U DELETTANTI TAL-BOCCI. NHAR IT-TNEJN 12 TA' MARZU, SEJRIN NAGHTU BIEDU TA' DAN ISTAGUN TAL-BOCCI, BIL-KOMPETIZZJONI DIK TA' INDIVIDWALI FEJN IR-REBBIEH JIGI ID-DIKJARAT IC-CHAMPION TA' MALTA 2018.

BIEX KULL HADD IKUN JAF IL-HIN TAL-LOGHOB MIN DIN IS-SENA SEJER IKUN FIS-6.30 P.M., INHEGGEG LIL KLABBS KOLLHA LI JEKK GHADHOM MA GABRUX I.D.CARDS TAGHHOM GHANDOM JASLU WASLA SAL-FEDERAZZJONI.

IL-KOMPETIZZJONI TAN-KNOCK OUT 2x2 SEJRIN JIBDEW NHAR IL-GIMGHA 16 TA' MARZU. IL-KOMPETIZZJONI TA' 3x3 DIK MAGHRUFA TA' L-ANGLU SEJJRA TIBDA IL-HAMIS 12 T'APRIL,2018. DAN IL-LOGHOB KOLLU LI JERJER JIBDA HUWA L-EWWEL ROUND PRELIMINARI, BIEX JIGU MA L-AHHAR 64. TA' 3x3 UKOLL IR-ROUND PRELIMINARI.   

RIGWARD IL-LEAGUE NAZZJONALI TAL-BOCCI TAL-PREMIER SEJER JIBDA NHAR IT-TLIETA 3 T'APRIL, TAT-TIENI U IT-TIELET JITKOMPLA L-ERBGHA 4 T'APRIL.

IR-RESERVE LEAGUE IKOMPLI KULL NHAR TA' GIMGHA.

NIXTIEQ NINFURMAKOM LI DAWN IL-KLABBS DIN IS-SENA MHUX SEJRIN JIHDU SHEMM FIR-RESERVE GHALL HEKK META IMISKOM KONTRIJOM TISTAW MA TMORUX GHAL-LOGHOB LI HUMA :-

MILL-EWWEL DIVIZJONI IL-KLABB TAL-BIRGU.   

MIT-TENI DIVIZJONI IL-KLABBS TAL-GZIRA, ISLA U THALASSALEJN.

MIT-TIELET DIVIZJONI COSPICUA RANGERS, M'SKLA, QRENDI, SAN GWANN U VALLETTA ST.PAUL'S.

NIXTIEQ NIHU DIN L-OKAZZJONI BIEX NAGURA LIL KLABBS KOLLHA GHALL DIN IS-SENA 2018. AWGURI   

CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION