Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
IL-LOGHBA BEJN BIRZEBBUGA U THALASSALEJN

Wara li l-Bord tal-Protesti u Dixxiplina sema’ il-potest li sar mill-klabb Thalasselejn fil-loghba kontra Birzebbuga li ntlaghbet nhar it-Tlieta 8 ta’ Mejju, 2012 il-Bord iddecieda li ghanda isir "Replay" ta’ immsemija loghba.


Hekk kif il-Federazzjoni Klabbs tal-Bocci rcievet ir-rapport tal-Bord ta’ Protesti u Dixxiplina habret li l-loghba ta' l-Ewwel Divizjoni  ser tintlaghab nhar il-Erbgha 23 ta’ Mejju 2012 gewwa il-pic ta’ Birzebbuga fis-6.30 ta’ fil-ghaxija u dik tar-Reserves tintlaghab nhar il-Erbgha 30 ta’ Mejju, 2012 gewwa il-pic Thalasselejn  fis-6.30 ta’ fil-ghaxija.


CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION