Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
Laqgha Generali Annwali tal-Federazzjoni Sena 2021

Data: 3 ta’ Mejju 2021


Sur Segretarju,Wara li ltaqa’ Il-Kunsill tal-Federazzjoni klabb tal-Bocci gie decis li

ghanda jsir il-Laqgha Generali Annwali nhar il-Hamis 20 ta’ Mejju 2021

fis-6.30 ta’ filghaxija gewwa il-pic ta’Santa Lucija.


Agenda :-


Qari tal-Minuti.

Diskors tal-President.

Rapport Finanzjarju.

Hatra ta’Awditur. 

Hatra ta’zewg Tellers.

Hatra tal-Kunsill tal-FKB 2021-2023.

Mozzjonijiet u Emendi ghall-Statut

Lig Nazzjonali w Kompetizzjonijiet.

Affarijiet Ohra.


Peress li il-klabbijiet jinsabu maghluqa minhabba l-Coivid 19  ma’ kienx 

possibli li jintbghatu cirkularijiet.


Kunsill tal-FKB 2021-2023 President,Segretarju,Tezorier u 6 Membri


Kull min hu nteresat li jitfa’ n-nomina ghall xi ufficjal jew membru 

fil-Kunsill iried jikteb ittra bl-isem u kunjom  bil fierma tieghu u jghid ghall

liema kariga qed japplika w jimpustaha fil-kaxxa tal-ittri tal-Federazzjon

sar nhar il-Hamis 13 ta’ Mejju 2021 sas-6.00 ta’ filghaxija


Mozzjonijiet u Emendi ghall-Statut ghalqu ukoll sa nhar il-Hamis 13 ta ' Mejju, 2021 sas-6.00 p.m.

 

Il-Federazzjoni Klabbs tal-Bocci qed titlob il-koperazzjoni ta’kulhadd billi

jigu osservati d-direttivi tas-sahha.


Tislijiet


Lis-Segretarju,


Federazzjoni Klabbs tal-Bocci

140, Sisters Str,

Tarxien


Ahna li hawn taht iffirmati qed nipproponu lis-Sur _____________________ ghall kariga ta’President, Segretarju u Tezorier tal-Federazzjoni ghat-Tlett snin li gejjin.       __________________                ___________________            __________________

 

Membru Propost

Propost

Sekondat

     
 

Klabb _______________

Klabb  _______________


=======================================================================


NOMINAZZJONI GHAL  MEMBRI FIL-KUNSILL TAL-F.K.B. - 2021 - 2023

  

Lis-Segretarju tal-Federazzjoni Klabbs tal-Bocci.


Sinjur,


Il-Klabb tal-Bocci ta’ __________________ qed jinnomina lis-Sur ______________________


biex  jkkontesta ghal membru fil-Kunsill ghal Tlett Snin 2021 – 2023 
     __________________                ___________________            __________________

 

  Nominat

Propost

Sekondat

     
 

Klabb _______________

Klabb  _______________


Filwaqt li nselli ghalikom, nistenna l-koperazzjoni taghkom.
FEDERAZZJONI KLABBS TAL-BOCCI      2021

LAQGHAT GENERALI ANNWALI TAL-KLABBS


DATA :    _____________________


ISEM TAL-KLABB : _______________________________    TEL. NO : 21________________

 

INDIRIZZ :  _____________________________________________

 

LOKALITA : ______________________           

 

____________________________________________________________________________________________

 

 

PRESIDENT : ______________________ TEL. 21_________________  MOBILE  :_________________

 

INDIRIZZ :  _____________________________________________

 

LOKALITA : ______________________            

 

____________________________________________________________________________________________

 

 

SEGRETARJU :  ______________________ TEL. 21_________________  MOBILE  :_________________

 

INDIRIZZ : _____________________________________________

 

LOKALITA : ______________________

 

____________________________________________________________________________________________

 

 

KAXXIER : ______________________ TEL. 21_________________  MOBILE  :_________________

 

INDIRIZZ : _____________________________________________

 

LOKALITA : ______________________

 

_________________________________________________________________________________________

 

NUMRU TAL-MEMBRI           

PREZENTI :   ______________________

 

BILANC FINANZJARJU :     €  ____________________

 

KERA \ CENS :   €  ____________________

 

RIMARKI OHRA :  _______________________________________________

   CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION