Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
LAQGHA GENERALI ANNWALI SENA 2020

 

     

Illum  2 ta’ Frar, 2020


Sur Segretarji,


Il-Laqgha General Annwali tal-Federazzjoni Klabbs tal-Bocci ser issir nhar il-Hadd 16 ta' Frar, 2020 fid-9 ta' filghodu gewwa is-Sala ta' Tarxien Rainbows F.C

 

L-istess post li saret is-Sena l-Ohra.

 

Ghall-Laqgha Generali Annwali jistaw jattendu Zewg Membri BISS min kull Klabb.


Tislijiet.

CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION