Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
PASSI DIXXIPLINARI FUQ IMGIEBA HAZINA FIL-PIC

Fuq ittra l-ircievet il-Federazzjoni Klabbs tal-Bocci, iffirmata mis-Sur Joe Cachia, fejn fuq din l-ittra gibed l-attenzjoni tal-Federazzjoni fuq il-plajer tal-klabb ta’ St.Peters Zabbar li fil-loghba 3 x 3 bejn Marsamxetto vs St.Peters Zabbar li ntlaghbet fit-12 ta’ Lulju 2012 fil-pic ta’ Marsamxetto.

 

Is-sur Joe Cachia qal li waqt din il-loghba ilp-plejer kemm il darba instemgha jitkellem hazin u anke sahansitra insolenta lil xi saporters li kienu qed jaraw din il-loghba. Is-sur Cachia qal ukoll li ir-refere kemm il-darba wissa lil dan il-plejer imma kien kollu ghalxejn.

 

Il-Federazzjoni fuq ittra iffermata ma tistax tibqa passiva u ma tiehu ebda azzjoni ghalhekk baghtet ghas-sur Joe Cachia, u ghall-plejer tas-St.Peter's Zabbar kif ukoll ghar-refere l-ikontrolla dik il-loghba is-sur Alfred Fenech.

 

Wara li semghet il-versjoniet ta’ dawn is-sinjuri, il-federazzjoni klabb tal-bocci, aggixit skond kif hemm miktub fuq l-Istatut Pagna 47:- NUQQASIJIET OHRAJN KLIEM FAHXI/OXEN  MINN PLAJERS U UFFICJALI :- Multa personali ta’ € 35.00 fuq il-Klabb.

 

Il-Federazjoni qed twissi serjament lil-plajer tas-St.Peter's Zabbar li jekk dawn in-nuqqasijiet jergu jirrepetu ruhom ikollhom jittiehdu passi ferm aktar serji fejn, li min  barra multi jista jkun hemm sospenzjoni/sospensjonijiet skont kif jidirlu l-Kunsill.


CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION