Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
SOSPENSJONI TAL-PLEJER TAS-SUR LELI CUTAJAR

Luqa Bocci Klabb

Triq Ganni Vassallo,

Luqa.

Data: 19 ta’ Frar 2020

Sur Segretarju,

Nixtieq ninfurmak lis-sur Leli Cutajar kellu jidher quddiem il-Kunsill tal-F.K.B. it-Tlieta 11 ta’ Frar 2020, izda talab li jkun skuzatt minhabba raguni familjari.

Minhabba l-agir u l-persistenza bit-tghajjir u l-insulti lejn il-Federazzjoni Klabbs tal-Bocci waqt il-Laqgha Generali Annwali, ( Li l-Federazzjoni huma Papri, Briganti u Korroti ) is-Sur Leli Cutajar gie sospis min nhar it-Tnejn 24 ta’ Frar 2020 sa’ l-Erbgha 30 ta’ Settembru 2020.  

Sospensjoni :-

1.  Is-Sur Leli Cutajar ma’ jistax jiehu sehem fl-ebda attivita jew kompetizzjoni dik open jew tal-F.K.B. ( Ma’ jistax ikun hemm ismu fuq il-Line Up Form ).

  2.  Li ma jistax jidhol fil-H.Q. tal-Federazzjoni min nhar it-Tnejn 24 ta’ Frar 2020 sa nhar l-Erbgha 30 ta’ Settembru, 2020.


CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION