Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
  • Federazzjoni Klabbs tal-Boċċi - Malta
AHBARIJIET
Presentation Dinner tal-Federazzjoni tal-Bocci fid-Dolmen Resort Hotel ghas-Sena 2018

Presentation Dinner tal-Federazzjoni tal-Bocci fid-Dolmen Resort Hotel ghas-Sena 2018


Hbieb tieghi Kumitati, Plejer's u Delettanti, wara konkorenza kbira li kellna din is-sena biex nergaw norkanizzaw il-Presentation Dinner tal-Federazzjoni tal-Bocci biex terga issir fid-Dolmen Resort Hotel. 


Din sejra isir nhar is-Sibt 17 ta' Novembru 2018. 

Ma nistax ma niringrazzjax lil shabi, lill-President tal-Federazzjoni s-Sur Govanni Fabri u Kaxxier is-Sur Raymond Azzopardi ghas-Sagrificju li ghamlu sabiex nergaw namluwa gewwa 
Dolmen Resort Hotel.

Verament haqqom porset lanqas intom stess ma tafu kemm cemplu u marru il-Hotel sabiex igibu l-ahhjar prezzijiet ghalijna il-Klabbs.

Veru li xoghol taghna ma jidirx imma lanqas teghnu kemm marru il-Lukanda sabiex kull min jigi 
Presentation Dinner tal-Federazzjoni biex kull hadd johrog sudisfatt.

Aktar il-Quddiem sejrin tkunu tafu aktar informazzjoni rigward il-
Presentation Dinner tal-Federazzjoni ghas-Sena 2018.

Grazzi lil President is- Sur Govanni Fabri u Tezorier is-Sur Raymond Azzopardi.

GRAZZI F'ISEM SHABI TAL-KUNSILL. 
CONTACT US | SITEMAP
COPYRIGHT © 2011 FKB TRADING. ALL RIGHTS RESERVED
DESIGNED BY SWITCH | DEVELOPED BY INFUSION